Raporty branżowe

2019.01.02

Agro Nawigator: Rok 2019 na rynkach rolnych

Surowce rolne:

Zboża: Wyczerpuje się potencjał eksportowy pszenicy z Rosji. Zwiększać się będzie handel pszenicą amerykańską, ale podaż pszenicy w 1h19 zmniejszy się, co będzie wspierać poziom jej ceny. Dalsze obniżki notują ceny rzepaku, które znajdują się pod wpływem taniejącej ropy.

Mleko: Wolniejszy wzrost popytu na produkty mleczarskie w Chinach. Produkcja mleka w Nowej Zelandii spowolniła, jednak w całym sezonie 2018/2019 pozostanie wysoka. Wysoka konkurencyjność kosztowa pozwala na zwiększanie produkcji mleka w Polsce.

Mięso: Po wykryciu ASF w Belgii, odnotowano spadek cen trzody w tym kraju względem cen w UE. W Polsce ceny skupu żywca utrzymują się na niskim poziomie. Spadki notują ceny kurcząt w wyniku rosnącej produkcji w kraju, a także kurczących się możliwości eksportowych i zwiększonego importu do UE.

Owoce i warzywa: Zwiększa się eksport koncentratu soku jabłkowego z UE do USA kosztem mniejszych dostaw z Chin. Jest to korzystny czynniki dla jego cen w Polsce. Polska wysyła coraz więcej pieczarek do Wielkiej Brytanii. W 3q18 była ona największym odbiorcą tych grzybów z naszego kraju. Zagrożeniem dla dalszego rozwoju eksportu jest perspektywa brexitu.

Perspektywy:

W 2019 sytuacja cenowa na rynkach rolnych może być zróżnicowana. Oczekujemy lekkich wzrostów cen zbóż (głównie w 1h19), dalszych spadków cen mleka oraz stabilizacji cen na rynku wieprzowiny.

Całość materiału w załączonym pliku poniżej.