2015-02-13

Od tego dnia obsługa produktów przejętego banku będzie możliwa w całej sieci placówek PKO Banku Polskiego. Serwis transakcyjny „iPKONET” zostanie zastąpiony przez nowoczesne, intuicyjne systemy bankowości internetowej „Nowe iPKO” oraz „iPKO Biznes”.

Dostęp telefoniczny zostanie rozszerzony o przeznaczone dla poszczególnych usług infolinie – dla klientów indywidualnych i MŚP czynne całą dobę przez 7 dni w tygodniu, dla korporacji i samorządów czynne od pn. do pt. od godz. 8 do 18.

Bez zmianpozostaną numery: rachunków przeznaczonych do spłaty kredytów (z wyjątkiem kart kredytowych), rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo-rozliczeniowych, firmowych rachunków bieżących, pomocniczych i oszczędnościowych.

Karty debetowe funkcjonować będą do końca okresu ich ważności (przed upływem tego okresu zostaną Państwu dostarczone nowe karty ze znakiem graficznym PKO).

Karty kredytowe i obciążeniowe zostaną bezpłatnie wymienione w terminie umożliwiającym otrzymanie nowej karty przed połączeniem operacyjnym. Wymagana będzie ich aktywacja.

Zmienią się również numery rachunków przeznaczonych do obsługi kart kredytowych. Nowe numery rachunków do ich obsługi zostaną podane w materiałach dostarczonych wraz z kartą kredytową oraz na wyciągach. Po połączeniu operacyjnym numery te widoczne będą też w bankowości elektronicznej.

Od dnia połączenia operacyjnego dotychczasowy kod SWIFT (BIC) „NDEAPLP2” zostanie zastąpiony kodem PKO Banku Polskiego „BPKOPLPW”. Oznacza to, że po połączeniu operacyjnym właściwym kodem banku odbiorcy dla dewizowych poleceń wypłaty (przelewy walutowe) lub przelewów zagranicznych na Państwa rachunki w PKO Banku Polskim będzie wyłącznie „BPKOPLPW”.

Umowy zawarte z bankiem nie wymagają zmiany.

Od dnia połączenia operacyjnego, planowanego na 20 kwietnia 2015, wprowadzone zostaną zmiany w regulaminach, zasadach oraz ogólnych warunkach produktów i usług oraz w Tabeli Opłat i Prowizji dla Klientów Indywidualnych. Zmiany wynikają z potrzeby ujednolicenia zasad obowiązujących w banku oraz zmian w technologii świadczenia produktów i usług.

W razie jakichkolwiek wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy oddziałów i infolinii.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian dla Klientów dostępne są tutaj.