Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA
DEPARTAMENT ZAKUPÓW
Warszawa
ul. Puławska 15

OGŁASZA

Przetarg otwarty na wybór Agencji do obsługi kreatywno-marketingowej działań PKO Banku Polskiego, Spółek Grupy Kapitałowej oraz Fundacji PKO Banku Polskiego w kanałach elektronicznych.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 stycznia 2014 roku, o godzinie 14:00.

Szczegółowe warunki przetargu zawiera „Zapytanie ofertowe” zamieszczone poniżej.

PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferentów, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiedzi na zadane przez Oferentów pytania zostaną zamieszczone na stronie internetowej w dniu 15.01.2014 r.

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie