Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Kazimierz Jarosław Siara (tel. 32 261 00 99) Kancelaria Komornicza w Dąbrowie Górniczej, na podstawie przepisu art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 20-03-2018 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, Wydziału I Cywilnego, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 23, w sali nr 218, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej w Dąbrowie Górniczej (42-520), ul. Kryniczna (wg treści księgi wieczystej; faktycznie: ul. Podbagienko), dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Przedmiotowa nieruchomość obejmuje działkę o numerze ewidencyjnym 671/23, karta mapy 16 oraz zajmuje powierzchnię 5.715 m2 (0,5715 ha). Zabudowę nieruchomości stanowi budynek wolnostojący o funkcji warsztatowej z częścią socjalną. Nieruchomość położona jest na terenie płaskim, bez elementów mikrorzeźby. Kształt regularny, zbliżony do równoległoboku. Położenie działki - narożne, przy ulicy Podbagienko i Krynicznej, z możliwością wjazdu z obu ulic. Przyłącza urządzeń infrastruktury technicznej: energia elektryczna, sieć wodociągowa, gaz, szambo.

Od strony ul. Podbagienko na działce urządzony jest podjazd z kostki, natomiast od strony ul. Krynicznej teren wjazdu utwardzony jest kruszywem. Pozostała część działki od strony zachodniej jest nieurządzona.

Zabudowę nieruchomości stanowi wolnostojący budynek parterowy, bez podpiwniczenia, z nieużytkowym poddaszem, wzniesiony w latach 60-tych XX wieku.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 356.000,00zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 267.000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35.600,00 zł., najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z Komornikiem (tel. /fax 32 261 00 99, 606 337 173 lub osobiście w Kancelarii Komornika Sądowego) oraz przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. W terminie wcześniejszym powyższe dokumenty będą dostępne do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego.

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/406113

Numer oferty: L/7/N/02/18
Region: śląskie
Cena: 267.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny
działka