Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie Marcin Kaźmierczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12-12-2016 roku o godz. 09:00 w sali nr E-304 Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako prawo własności do lokalu mieszkalnego położonego na 10 kondygnacji budynku wielorodzinnego nr 22, na os. Kolorowym. Przedmiotowy lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 55,13 m2. Do lokalu przynależy piwnica, logia oraz udział 3/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego i części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 263.650,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 197.737,50 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy). 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. kwota 26.365,00 zł.) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. Kancelarii.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/325934

Numer oferty: L/20/N/11/16
Region: małopolskie
Cena: 197.737,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny