Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie (tel. 914150247) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-09-2018 o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, pokój 8, odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Krzypnica 24, 74-105 Nowe Czarnowo, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: działka nr 142, nieruchomość gruntowa o pow. 0,35 ha, zabudowana domem mieszkalnym o pow. użytkowej 98,00m2 oraz trzema budynkami gospodarczymi o ogólnej pow. użytkowej 192,00m2

Suma oszacowania wynosi 147 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 98 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 700,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gryfinie mieszczącym się pod adresem: Grunwaldzka 8, Gryfino, 74-100 Gryfino. 

- nieruchomości położonej przy 74-105 Krzypnica, dla której Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Opis nieruchomości: działka nr 126, nieruchomość o pow. 0,67 ha, grunty rolne klasy RIVb położonej: obręb ewidencyjny Krzypnica , gmina Gryfino

Suma oszacowania wynosi 19 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 667,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 900,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gryfinie mieszczącym się pod adresem: Grunwaldzka 8, Gryfino, 74-100 Gryfino.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/434422

Numer oferty: L/24/N/08/18
Region: zachodniopomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny
działka