Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Dariusz Ulfig na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-08-2017 o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie z siedzibą przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój K-123, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Krakowska, 32-091 Michałowice.

Opis nieruchomości:
udział wynoszący 1/2 części w nieruchomości składająca się z działki nr 705/3 o pow. 0,1420 ha położona jest na skarpie poniżej ul Krakowskiej w Michałowicach, stanowiącej trasę krajową z Krakowa w kierunku Kielc - droga E77. Nieruchomości o kształcie regularnym, zbliżonym do kwadratu. Dojazd do nieruchomości zapewnia nieruchomość która łączy się bezpośrednio z drogą krajową E77. Na terenie nieruchomości znajduje się budynek usługowy, plac manewrowy i mały parking z kostki brukowej, nasadzenia krzewów ozdobnych oraz maszty oświetleniowe stalowe. Nieruchomość posiada uzbrojenie w sieć wodociągową, gazową i energii elektrycznej oraz kanalizacje sanitarną. Posadowiony na nieruchomości budynek usługowy, wolnostojący czterokondygnacyjny w całości podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 958,90 m2. Budynek jest przeznaczony na cele usługowo - gastronomiczne. Budynek został wzniesiony na przełomie 2008 i 2009 r. w technologii tradycyjnej i został oddany do użytkowania w 2010 r. W budynku znajduje się restauracja, klub fitness, siłownia, squash, bowling oraz sauna z jacuzzi. Obiekt o konstrukcji ramowej, murowany, ocieplony z dużą ilością przeszkleń. Budynek posiada instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, klimatyzacyjną oraz alarmową z monitoringiem. Instalacja CW i CO zasilana piecem dwufunkcyjnym na gaz, z orurowaniem wykonanym z miedzi. Ponadto budynek posiada wentylacje mechaniczną. Obiekt dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Budynek obecnie użytkowany jest na cele gastronomiczne oraz działalność usługową - sportową. Wraz z w/w udziałem sprzedaży podlega udział wynoszący 1/16 częsci w prawie własności nieruchomości składająca się z działki nr 705/8 o pow. 0,0500 ha, która stanowi drogę dojazdową do nieruchomości oraz innych sąsiadujących i jest położona w miejscowości Michałowice, (gm. Michałowice, obręb nr 0006). Księgi wieczyste prowadzone są przez Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie.


Suma   oszacowania   wynosi   1 642 907,34 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 232 180,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 164 290,73 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii Komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu licytacji. Rękojmię można uiścić także na konto komornika - najpóźniej trzy dni przed terminem licytacji.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku (dwa tygodnie przed licytacją - wyznaczany jest 1 termin dla wszystkich chętnych na 2 lub 3 dni przed licytacją) oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego we właściwym Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydziale VI Cywilnym.


Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/372248

Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna