Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jakub Jabłoński (tel. 29 742 50 77 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2018 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wyszkowie z siedzibą przy Kościuszki 50, 07-200 Wyszków, pokój 105, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Młynarze gm. Zabrodzie,  07-230 Zabrodzie.

 

Opis nieruchomości:


niezabudowana działka gruntu w kształcie zbliżonym do trapezu, nr 179/10 o powierzchni 1434 m2, zlokalizowana w kompleksie działek letniskowych. Działka jest ogrodzona z trzech stron siatką stalową, brak ogrodzenia od strony południowo-wschodniej, w północno-wschodnim narożniku działki jest zamontowana brama i furtka konstrukcji stalowej. Południowa część działki stanowi fragment zbiornika wodnego, zlokalizowanego również na działkach sąsiednich. Powierzchnia działki umiarkowanie zróżnicowana, porośnięta trawą, drzewami i krzewami. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci dróg publicznych, ani prawnie uregulowanego dostępu.

 

Suma oszacowania wynosi 52 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 250,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

 

Numer oferty: L/13/N/01/18
Region: mazowieckie
Cena: 39.375,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: działka