Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Paweł Bukszewicz na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-10-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie mającego siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3 a, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

OPIS:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym bliźniakiem o pow. użytkowej ok. 161,50 m2 oraz pow. garażu ok. 22,50 m2, pow. zabudowy ok. 117,00 m2, stanowiąca działkę nr ew. 160/10 o pow. 368 m2

położonej: 05-261 Radzymin, ul. Pólko, Nadma.

Suma oszacowania wynosi 468 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 351 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 800,00 zł.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii lub na konto komornika.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/375473

Numer oferty: L/11/N/08/17
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny