Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim Andrzej Leśniewski (tel. 22 775 89 70 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-03-2018 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z siedzibą przy Słowackiego 19, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Kopernika, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 740 m2, położona przy ul. Kopernika  w Nowym Dworze Mazowieckim, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 18 z obrębu 0019, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem usługowo-produkcyjny.

Suma oszacowania wynosi 748 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 561 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 890,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Słowackiego 19, Nowy Dwór Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.


Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/405480

Numer oferty: L/2/N/02/18
Region: mazowieckie
Cena: 561.675,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny