Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza w Cieszynie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08.12.2016 r o godz. 09:00 w sali nr 101 Sądu Rejonowego w Cieszynie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Puńców, przy ul. Kojkowicka. Jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu 324/5 o powierzchni 15.514 m2 na której położone są boksy na kiszonkę. Działki gruntu 324/6 o powierzchni 4.419 m2 na której położony jest budynek magazynu.

Działki gruntu 324/7 o powierzchni 72.371 m2, na której położone są: budynek magazynu, osadnik na gnojownicę, dwa zbiorniki na gnojownicę, budynek administracyjno-mieszkalny, budynek dawnej wymiennikowni, budynek hali, budynek śluzy sanitarnej, budynek wagi, budynek warsztatu, budynek stacji transformatorowej, basen p. pożarowy, boksy na opał, cztery budynki hali hodowlanej, budynek socjalny, budynek magazynu, pomiędzy budynkami hal znajdują się 3 silosy  na pasze, zbiorniki na wodę pitną, budynek hydroforni.

Działki nr 324/5, nr 324/6, nr 324/7 stanowią funkcjonalną całość. Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z Republiką Czeską. Jej sąsiedztwo stanowią tereny rolnicze - pola, łąki, zadrzewienia. Nieruchomość posiada wydłużony kształt i zmienne ukształtowanie terenu. Dojazd do nieruchomości dobry i odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, poprzez jedną z trzech bram wjazdowych. Teren nieruchomości ogrodzony.

Drogi dojazdowe i place manewrowe w obrębie nieruchomości asfaltowe. Nieruchomość uzbrojona jest w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną deszczową, kanalizacyjną sanitarną z odprowadzeniem do lokalnych osadników.

Nieruchomość zabudowana jest budynkami i budowlanymi związanymi z produkcją rolniczą - fermą drobiu. Na dzień wyceny obiekty nie są użytkowane.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.911.761,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę: 1.433.820,75 zł. Rękojmia wynosi 191.176,10 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie komornika lub na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/327154

Numer oferty: L/13/N/11/16
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: nieruchomość komercyjna