Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki (tel. 338617242) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29/03/2018 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, pokój 32A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy św. Jana, Rychwałd, 34-322 Gilowice, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Działka nr ewid. 666/3 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym w jej południowej części. Pozostała część działki niezagospodarowana, porośnięta trawą. Działka ogrodzona jedynie od strony wschodniej płotem siatkowym na słupkach stalowych (ogrodzenie sąsiada). Wjazd na posesję od strony zachodniej, dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej (ul. Św. Jana), ostatnie metry po działkach sąsiednich (nieutwardzona nawierzchnia). Bezpośrednie otoczenie nieruchomości to tereny zabudowy mieszkaniowej. Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 124,76 m² oraz powierzchni dodatkowej w postaci piwnic 56,09 m², parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, murowany, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kryty blachą trapezową. Budynek wybudowany latach 1999-2009. Budynek zamieszkany, w dobrym stanie technicznym, o średnim standardzie wykończenia. Poddasze budynku w stanie surowym zamkniętym, brak schodów na poddasze.

 

Suma oszacowania wynosi 180 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na dzień przed licytacją w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/392717

Numer oferty: L/11/N/03/18
Region: śląskie
Cena: 120.133,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny