Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Kancelaria Komornicza w Rzeszowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-12-2016 o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości położonej przy Potockiego 170, 35-322 Rzeszów. 

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie szeregowej o  pow. użyt., (wg obmiaru) 115,10  m², położonej w  Rzeszowie przy ulicy Potockiego 170, gmina M. Rzeszów, powiat M.  Rzeszów, woj. podkarpackie. W ewidencji gruntów nieruchomość jest oznaczona jako działka Nr Ew. 1018/2 o  powierzchni 0,0185 ha - Obręb 220 Załęże. 

Suma oszacowania wynosi 401 376,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 301 032,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 137,60 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/327518

Numer oferty: L/19/N/11/16
Region: podkarpackie
Cena: 301.032,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny