Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. Ewa Hejniak-Misiorek (tel. 32 241 01 11) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27.02.2018 o godz. 9.00 w sali nr 1.18 Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich odbędzie się: pierwsza licytacja własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego  położonego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróblewskiego 71, dla którego SR w Siemianowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 99.861,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 74.895,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/399934

Numer oferty: L/2/N/02/18
Region: śląskie
Cena: 74.895,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny