Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Małgorzata Pędziszczak na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-08-2017 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 19 w sali nr 12, odbędzie się:

 

  1. pierwsza licytacja udziału do 1/2 w lokalu mieszkalnym w lokalu mieszkalnym położonym 70-360 Szczecin, Pocztowa 34. Suma oszacowania udziału wynosi 49 750 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 312,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 975 zł.
  2. pierwsza licytacja udziału do 1/2 w lokalu mieszkalnym położonym 70-360 Szczecin, Pocztowa 34. Suma oszacowania udziału wynosi 49 750 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 312,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 975 zł.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim skontaktowaniu się z kancelarią komornika, a także odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wvpis z rejestru gruntów wraz z mapką - z akt postępowania egzekucyjnego. Rękojmia na poczet licytacji któregokolwiek z ww. udziałów powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/373832

Numer oferty: L/18/N/07/17
Region: zachodniopomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: budynek mieszkalny