Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Marek Gajda (tel. 56 655 13 13 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-08-2018 o godz. 12:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny, Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń, pokój 201/202, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dojazd 4A, 87-100 Toruń, dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,81 m2, usytuowany jest na II piętrze budynku wielorodzinnego z 2007 r., który położony jest w Toruniu, przy ul. Dojazd 4A. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki. Wyposażenie lokalu mieszkalnego w instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, c.o., telefoniczna, wentylacyjna, domofonowa. Lokal mieszkalny środkowy, o dwustronnej wystawie okien i rozkładowym układzie pomieszczeń. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie piwnicy o powierzchni 3,61 m2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w balkon. 

Suma oszacowania wynosi 189 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Numer oferty: L/12/N/06/18
Region: kujawsko-pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny