Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Dorota Najder (tel. 42 6377477) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu l0-04-20l8r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia II Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna 90-441 Łódź, Al. Kościuszki Tadeusza 107109/109 w sali nr B (wejście od ul. Wólczańskiej 138) odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego - położonego w budynku 3-klatkowym, 4-piętrowym, podpiwniczonym, na III piętrze. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju. Powierzchnia lokalu: 52,97m2 położonego: 91-495 Łódź, Wiklinowa 15, dla którego SR dla Łodzi - Śródmieścia XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 214 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmia powinna być wpłacana do sprawy II1 Co 7955/17 na konto Sądu. 

Uwaga !!! Na dowodzie wpłaty (w polu tytułem) należy wskazać nazwę właściwego wydziału i sygnaturę akt: II1 Co 7955/17 łub na konto komornika (na konto komornika wpłat należy dokonywać do dnia 08-10-2018r)

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi przy Al. Kościuszki Tadeusza 107109/109 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/408720

Numer oferty: L/16/N/03/18
Region: mazowieckie
Cena: 160.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: lokal mieszkalny