Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie Agnieszka Kuźnicka

08-400 Garwolin, ul. Dobra 3, tel. 25 7516919 / fax. 25 7516919

Sygnatura: Km 749/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie Agnieszka Kuźnicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-12-2022 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Garwolinie z siedzibą przy Aleja Legionów 46, 08-400 Garwolin, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest ANTONI LESŁAW BANACH  położonej przy ul. Ks. A. Olszewskiego 6, 08-445 Osieck, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1G/00050019/0.

Opis nieruchomości:

nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, składająca się z działek nr ewidencyjny 2200 o pow. 2,27 ha KW S1IG/00050019/0 oraz 3801/4 i 3801/5 o pow. 0,7595 ha KW SI1G/00077628/7. Egzekucja z powyższych nieruchomości została połączona w trybie art. 926 kpc na wniosek wierzyciela. Część budynku mieszkalnego wolnostojący jest posadowiona na frontowej części działki nr 2200, a pozostała część budynku znajduje się na działkach 3801/4 i 3801/5. Budynek mieszkalny jednorodzinny wybudowany na podstawie decyzji z dnia 12-05-2014r. Pozwolenie na użytkowanie z 2017r. Budynek murowany, wolnostojący, piętrowy z poddaszem użytkowej, częściowo podpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i oświetleniową, zasilaną instalacją fotowoltaiczną o mocy 40kW. Instalacja wodno – kanalizacyjna podłączona jest do wodociągu gminnego, własnej studni głębinowej i własnej oczyszczalni ścieków. C.o. i c.w.u. - to 2 pompy ciepła, ogrzewanie podłogowe i ścienne. W budynku jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, z funkcją osuszania i zapobiegania parowaniu szyb w pomieszczeniu basenu. Jest też instalacja multimedialna: internet, TV. Zainstalowany jest alarm, monitoring, wideofon, czujniki gazu i czadu, centralny odkurzacz. Powierzchnia zabudowy wynosi 398 m2, powierzchnia netto - 587 m2, powierzchnia użytkowa 450 m2. W budynku znajduje się piwnica, w którym jest pomieszczenie automatyki basenu, pomieszczenie gospodarcze. Na parterze znajduje się: kuchnia, salon, gabinet, łazienka z wc, przedpokój, wiatrołap, basen z jacuzzi, sauna, kotłownia, garaż. Na piętrze jest przedpokój, 4 pokoje, 2 łazienki, garderoba, pralnia. Na poddaszu znajduje się pomieszczenie rekreacyjne, łazienka i strych. Ogólny stan techniczny budynku mieszkalnego jest bardzo dobry. Ponadto na nieruchomości znajduje się ogrodzenie - od frontu gabionowe, brama wjazdowa z napędem, furtka, pozostałe elementy ogrodzenia to panele na cokole betonowym. Teren utwardzony kostką brukową. Znajduje się tam grill z kamienia z wędzarnią i piecem chlebowym. Jest drenaż i nawodnienie terenów zielonych, oświetlenie ogrodu, zieleń ogrodowa, staw, plac zabaw.

Suma oszacowania wynosi 3 023 975,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 267 981,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 302 397,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Siedlcach 20 1020 4476 0000 8002 0269 1301.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 11:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Aleja Legionów 46, Garwolin, 08-400  Garwolin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Źródło: Licytacja komornicza