Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Lech Walkowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-08-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myśliborzu z siedzibą przy Niedziałkowskiego 6, 74-300 Myślibórz, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Widok 5, 74-320 Barlinek, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny, usytuowany w budynku wielorodzinnym, na III piętrze, składający się z : trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki o pow. użytkowej 53,61 m2

Suma oszacowania wynosi 148 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 99 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 850,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gorzowie 03102019540000710200456392.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu mieszczącym się pod adresem: Niedziałkowskiego 6, Myślibórz, 74-300 Myślibórz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Lech Walkowiak Kancelaria Komornicza, Boh. Warszawy 10, Myślibórz, 74-300 Myślibórz tel. 0 - 95 747 22 46 / fax. 0 - 95 747 93 47.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/235286

 

Numer oferty: L/70/N/07/15
Region: zachodniopomorskie
Cena: 99.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie