Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz zawiadamia na podstawie art. 952, 953, 954 kpc, że w dniu 2015-05-20 o godzinie 09:20 w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 20-22 na sali nr VIII odbędzie się:

                                                 PIERWSZA LICYTACJA

- nieruchomości opisanej jako tereny mieszkalne nr dz. 601/7 o pow. 0,1858 ha położonej w miejscowości Biała Podlaska, ul. Twarda . Na działce znajduje się budynek mieszkalno-usługowy w trakcie budowy o powierzchni zabudowy 503 m.kw. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 445.300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 333.975,00 zł.

udziału w 1/2 części nieruchomości opisanej jako grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe położonej w miejscowości Olszanki Gmina Kodeń, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej  składającej się z działek ewidencyjnych nr:

-  37/1 o powierzchni 0,37 ha. Udział w działce oszacowany jest na kwotę: 1.111,00 zł. Cena wywoławcza udziału wynosi: 833,00 zł.

-  37/2 o powierzchni 3,64 ha.Udział w działce oszacowany jest na kwotę: 19.016,00 zł. Cena wywoławcza udziału wynosi: 14.262,00 zł.

-   37/3 o powierzchni 0,75 ha. Udział w działce oszacowany jest na kwotę: 3.768,00 zł. Cena wywoławcza udziału wynosi: 2.826,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowanianieruchomości na dzień przed terminem licytacji w Kancelarii Komornika w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21/9 w gotówce lub na konto bankowe Komornika nr 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przy licytacji będą zachowane warunki licytacyjne o ile dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie KOMORNICZA Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biaiej Podlaskiej Mirosław Sacewicz KANCELARIA KOMORNICZA ul. Sadowa 11-21/9, 21-500 Biała Podlaska.

 

 

Numer oferty: L/168/N/04/15
Region: lubelskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka