Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-07-2015r. o godz.  11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, w sali nr XXIX odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego działki gruntowej oznaczonej nr 78/3 o powierzchni 1781 m2 oraz prawa własności budynku handlowo-usługowego o łącznej powierzchni użytkowej 780,35m2 położonej; 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   wynosi   1 545 912,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy    oszacowania i wynosi 1 159 434,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 154 592,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmie można wpłacić w kancelarii Komornika lub naponiższe konto Komornika do dnia 26-07-2015 r, (w przypadku wpłaty na konto liczy sic data wpływu na rachunek bankowy Komornika) : Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 67 80990004 0014 9259 2000 0010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt. 4 k.p.c rękojmia może także być złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno osiadać nieruchomość w dni powszednie do dnia 26-07-2013 r. do godz, 15:00. po wcześniejszym ustaleniu z Komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza Adama 103 w pok. A 110 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Kosowski ul. Młynowa 21/211, 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21/211.: 85 7447766 EMAIL: bialystok8@komornik.pl email2: komornik@poczta.onet.eu

Numer oferty: L/8/N/07/15
Region: podlaskie
Cena: 1.159.434,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny