Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Marcin Milcarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-03-2014r. o godz. 10:15w budynku Sądu Rejonowego w Iławie Wydział Zamiejscowy w Nowym Mieście Lubawskim mającego siedzibę przy Grunwaldzka 28 odbędzie się druga  licytacja  nieruchomości położonej: 13-330 Krotoszyny, Bielice, dla której Sąd Rejonowy w Iławie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, działka gruntu nr 38/23 o pow. 0,1629 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działka ma kształt wydłużonego prostokąta. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową około l00,00m od drogi asfaltowej. Infrastruktura techniczna to sieć wod-kan i energetyczna.. Na nieruchomości zlokalizowany jest budynek mieszkalny wybudowany wg projektu "Chata 47" o konstrukcji drewnianej, parterowy z poddaszem użytkowym. Powierzchnia użytkowa mieszkalna: na parterze 37,05m2, na poddaszu 15,88m2. Konstrukcja: fundamenty z bloczka fundamentowego 25 cm, ściany zewnętrzne z bali gr 6,5 cm ocieplone wełną mineralną od wewnątrz wykończone płytą gipsowo-kartonową na stelażu drewnianym. Ściany wewnętrzne działowe gr 6,5 cm. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty gontem bitumicznym. Trzony kominowe i przewody wentylacyjne systemu LEIER. Komin nad dachem z cegły klinkierowej. Strop nad parterem drewniany na belkach 6,5x20, deska podłogowa 32mm. Posadzki na parterze betonowe ocieplone stryropianem 8cm. Podłoga na parterze wykończona płytkami na szlichcie betonowej. Na poddaszu podłoga wykończona panelami. Schody z parteru na poddasze drewniane. Rynny i rury spustowe PCV, obróbki kominowe z blachy stalowej ocynkowanej. Okna PCV. Drzwi wejściowe stalowe antywłamaniowe. Parapety wewnętrzne drewniane, zewnętrzne stalowe. W łazience sedes, kabina prysznicowa i umywalka. Ogrzewanie kominkowe. Właścicielowi przysługuje prawo swobodnego przechodu i przejazdu przez działkę nr 38/14.

Suma oszacowania wynosi 161.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3sumy oszacowania i wynosi 107.333,33zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 85 10203583 0000 3802 0011 2938 najpóźniej wdniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii

komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Marcin Milcarek Kancelaria Komornicza Daszyńskiego 5, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56 4742249 e-mail: nowe.miasto@komomik.plwww.nowemiastolubawskie.komomik.pl

Numer oferty: L/28/N/02/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 107.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka