Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19.02.2014 roku o godz.l0:00 w Sądzie Rejonowym w Bochni sala nr 20 odbędzie się:

                                                    DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej w Bochni, ul.Karosek , oznaczonej jako działka nr 1866/4 o powierzchni 0,1158 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym oraz wbudowanym garażem i przyległą do budynku wiatą garażową, na działce znajduje się również garaż wolnostojący. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:748.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 498.666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.kwotę 74.800,00 zł w gotówce najpóźniej w przeddzień licytacji

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 10 i 11 luty 2014r.w godz.8-13 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni ul.Sądecka 1 A.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież ul. Sądecka 1 a, 32-700 Bochnia, tel.: 14 6123734, fax.: 14 6123734, mail: bochnia@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120763

 

Numer oferty: L/193/N/01/14
Region: małopolskie
Cena: 498.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka