Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Anna Kuźmicka-Dudek w zastępstwie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubaniu Sławomir Kuźmicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16 sierpnia 2016r. o godz 14:00 w sali nr 19 budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu ul. Sądowa 1 odbędzie się: pierwsza licytacja dz.gruntu nr 71 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 202,00m2, budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, w przyziemiu budynku znajdują się dwa garaże, asfaltowa droga dojazdowa do posesji Nieruchomość położona jest w 59-700 Bolesławiec ul. Konradowska.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 488.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 366.000,00zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 48.800,00 zł najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię można również wpłacić na konto komornika.

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/310822

Numer oferty: L/35/N/07/16
Region: dolnośląskie
Cena: 366.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka