Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowyprzy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06-05-2016r.  o godz. 11:30 w sali nr  16 Sądu Rejonowego w Oleśnicy  odbędzie się:  druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa o pow. 0,7136 ha,  działa nr 148/1 położona w miejscowości Borowa gmina Długołęka. 

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, działka nr 148/1 o pow. 0,7136 ha ,  w kształcie trapezu, położona jest w płaskim terenie.Na działce występują gleby o klasach bonitacyjnych RV i PsV; typy gleb: bielicowe i pseudobielicowe.

Dostęp do działki możliwy z gruntowej drogi publicznej (działki 123) od strony zachodniej. Działka niezabudowana, nieogrodzona, nieutwardzona, porośnięta młodym drzewostanem - samosiejkami w wieku do 10 lat. Nad terenem działki przebiega linia średniego napięcia. Przeznaczenie nieruchomości  w MPZG RP 1 - tereny gruntów rolnych. W/g Studium UiKZP Gminy Długołęka  teren, na którym znajduje się działka położony jest w obszarze oznaczonym jako: MN 1 - Tereny funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  198.100,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie  wartości oszacowania tj. kwotę: 132.066,67 zł. Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  tj.19.810,00  zł.

 

 

Więcej informacji na stronie  http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/289590

Numer oferty: L/32/N/04/16
Region: dolnośląskie
Cena: 132.066,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka