Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza w Cieszynie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art 955 kpc, że w dniu 23.01.2014r. o godz. 12:30 w sali nr 101 Sądu Rejonowego w Cieszynie odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Brenna, przy ul. Brzegowej  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Jest to nieruchomość obejmująca działki gruntu nr 431/7 i 431/8 o łącznej powierzchni 1666 m2 Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do trapezu o ukształtowaniu terenu płaskim. W odległości około 80 m od granicy działki przepływa rzeka Brennica.

Na nieruchomości stoi budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący z garażem dwustanowiskowym, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 283,18m2. Powierzchnia garażu wynosi 41,69m2. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, którego budowę rozpoczęto w roku 2006. Na dzień oględzin budynek nie został oddany do użytkowania, nie nadano numeru porządkowego. Budynek wymaga jedynie przeprowadzenia drobnych prac wykończeniowych. Zgodnie z planem miejscowym nieruchomość położona w jednostce strukturalnej - 3.ME. 148 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 864.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 648.000,00 zł. Rękojmia wynosi: 86.400,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie Sądu Rejonowego w Cieszynie rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej przed dniem licytacji w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu : Bank Gospodarstwa Krajowego Filia w Bielsku - Białej nr 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369. Rękojmię można również złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika - tel. (033) 858-37-47. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powód zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 1 (cieszyn3@komomik.pl) 33 858 37 47 www.komornikcieszyn.pl FAX 33 854 75 83

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/108962

Numer oferty: L/138/N/11/13
Region: śląskie
Cena: 648.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka