Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Damian Stachowski na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-07-2015r. o godz. 10:30w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy Sądowa 5 odbędzie się druga licytacja udziału wynoszącego 1/2 części w lokalu mieszkalnym o pow. 80,70 m2 położonym na dwóch kondygnacjach (cztery pokoje). Lokal jest położony 87-300 Brodnica, 18 stycznia, Sąd Rejonowy w Brodnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla niego księgę wieczystą.

Suma   oszacowania   udziału   wynosi   62 000,00 zł   zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy o szacowania i wynosi 41 333,00 zł.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w terminie wcześniej umówionym z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Damian Stachowski UL,Kamionka 16 woj. Kujawsko-pomorskie, pow. Brodnicki, gm. Brodnica 87-300 Brodnica brodnica.stachowski@komornik.pl

 

Numer oferty: L/106/N/06/15
Region: kujawsko-pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie