Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-09-2016 o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 58, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Szkolna 13, 49-300 Brzeg.

 

Suma oszacowania wynosi 123 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/317229

 

Numer oferty: L/20/N/09/16
Region: opolskie
Cena: 92.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy