Opis

Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura, mający kancelarię w Szamotułach przy ulicy Dworcowej 15, podaje do publicznej wiadomości, że dnia 18.09.2014 r. o godzinie 9:15 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach przy ul. Aleja 1 Maja 5A w sali nr 301 odbędzie się

                                                     PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej: działki o numerach 25, 26, 30 i 31 o łącznej powierzchni 3000 m2 zabudowane budynkiem mieszkalno - garażowym w zabudowie wolnostojącej, w trakcie realizacji o powierzchni użytkowej 111,22 m2 i stopniu zaawansowania budowy 26%, położonej: ul. Jeziorna ,  Bytyń gm. Kaźmierz zapisanej w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szamotuły. 

Suma oszacowania wynosi:196.610,00 zł. Cena wywoławcza wynosi: 147.457,50 zł.  Przystępujący do przetargu winien złożyć rękojmię w kwocie 19.661,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy wpłacić w gotówce lub na rachunek komornika nr 45 1020 4128 0000 1902 0035 3466 w PKO BP SA O/Szamotuły z podaniem sygnatury sprawy KM 1037/13.

Nieruchomość można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją, w dni robocze w godzinach od 8,oo do 18.oo, oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Szamotułach ul. Aleja 1 Maja 5A, w godzinach urzędowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy, jeżeli przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sadowy przy Sadzie Rejonowym w Szamotułach Witold Stachura ul. Dworcowa 15, 64-500 Szamotuły  tel. 61 2920467, 61 2924224; fax 61 2932034; e-mail szamotuly@komornik.

 

Numer oferty: L/168/N/06/14
Region: wielkopolskie
Cena: 147.457,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka