Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Nowym   Sączu   Artur Kłonica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17.09.2015 r. o godz. 08:30 w sali nr 006 Sądu Rejonowego w Nowym Sączu odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

Nieruchomości opisanej jako lokal mieszkalny  w budynku na 23 przy ul. Krótkiej w miejscowości Chełmiec, gmina Chełmiec, wraz z udziałem w częściach wspólnych urządzeń i budynku nie służących do wyłącznego użytkowania właścicieli lokali oraz udziałem w prawie własności gruntu - działka ew. nr 222/4.

Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 23 przy ul. Krótkiej w Chełmcu jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym /dwukondygnacyjny/ i nieużytkowym strychem, dwuklatkowym, siedmiolokalowym, z 2009 r.

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 45,5 m2, usytuowany na parterze budynku, składający się z 2 pokoi /sypialni i pokoju dziennego z wyjściem do ogródka/, kuchni z jadalnią, łazienki z wc i przedpokoju. Każdoczesny właściciel lokalu jest uprawniony do korzystania z ogródka o powierzchni 214 m2, usytuowanego od strony południowo-zachodniej budynku. Ogródek z czterech stron ogrodzony jest siatką stalową na metalowych słupkach. Stan techniczno - użytkowy: bardzo dobry.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 150 900,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 113 175,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. kwotę: 15 090 z.ł

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajdują się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa:   obwieszczenie     Komornik    Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Nowym Sączu Artur Kłonica ul. Rynek 13, 33-300 Nowy Sącz tel.: 018 4407699 mail: nowy.sacz3@komornik.pl

Numer oferty: L/107/N/08/15
Region: małopolskie
Cena: 113.175,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie