Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży Włodzimierz Jaborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-03-2015 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chodzieży z siedzibą przy Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 64-800 Chodzież, ul. Bukowa, dla której Sąd Rejonowy w Chodzieży Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z 20 działek o łącznej powierzchni 4.842 m2 w tym jedna zabudowana. Istnieje możliwość licytowania odrębnie każdej z niżej wymienionych działek: w związku z tym do każdej stosuje się odpowiednio suma oszacowania niżej wymieniona, cena wywołania 3/4 sumy oszacow. oraz rękojma 10 % sumy oszacow. 1. 313 o powierzchni 289 m2 - 37.400,00 zł niezabudowana, 2. 314 o powierzchni 245 m2 - 31.700,00 zł niezabudowana 3. 315 o powierzchni 243 m2 - 31.500,00 zł niezabudowana 4. 316 o powierzchni 239 m2 - 31.000,00 zł niezabudowana 5. 317 o powierzchni 249 m2 - 32.200,00 zł niezabudowana 6. 318 o powierzchni 242 m2 - 31.300,00 zł niezabudowana 7. 319 o powierzchni 233 m2 - 30.200,00 zł niezabudowana 8. 320 o powierzchni 212 m2 - 27.500,00 zł niezabudowana 9. 321 o powierzchni 186 m2 - 24.100,00 zł niezabudowana 10 322 o powierzchni 222 m2 - 28.700,00 zł niezabudowana 11. 323 o powierzchni 289 m2 - 37.400,00 zł niezabudowana 12. 324 o powierzchni 204 m2 - 26.400,00 zł niezabudowana 13. 325 o powierzchni 224 m2 - 29.000,00 zł niezabudowana 14. 326 o powierzchni 239 m2 - 31.000,00 zł niezabudowana 15. 327 o powierzchni 231 m2 - 29.900,00 zł niezabudowana 16. 328 o powierzchni 234 m2 - 30.300,00 zł niezabudowana 17. 329 o powierzchni 236 m2 - 30.600,00 zł niezabudowana 18. 330 o powierzchni 297 m2 - 38.500,00 zł niezabudowana 19. 332 o powierzchni 301 m2 - 39.000,00 zł niezabudowana 20. 336 o powierzchni 227 m2 - 29.400,00 zł zabudowana budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej - 200.410,00 zł (nie zamieszkały) uzbrojenie terenu - 4.090,00 zł łącznie suma oszacowania z zabudową i uzbrojeniem wynosi 233.900,00 zł. 

Suma oszacowania wynosi 831 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 623 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 83 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 11 1020 3903 0000 1602 0027 8838.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:30 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży Włodzimierz Jaborski Kancelaria Komornicza, Rynek 19, Chodzież, 64-800 Chodzież tel. 67 2820707 / fax. 67 2828083.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/205964

Numer oferty: L/5/N/03/15
Region: wielkopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka