Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Na podstawie art. 953kpc Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszula Perdjan (tel. 23/672-59-36) Kancelaria Komornicza w Ciechanowie ul.Orylska 3A ogłasza, że dnia 15 października 2015r. o godz. 12:00  w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie przy ul.Mikołajczyka 6 w sali nr  VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Ciechanowie przy ul. Św. Franciszka z Asyżu stanowiącej własność na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Powyższa nieruchomość jest nieruchomością gruntową zabudowaną składającą się z działki gruntu o powierzchni 643 m.kw. Działka ma kształt prostokąta. Teren działki ogrodzony i zagospodarowany. Zabudowę stanowi budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, z dachem wielospadowym, realizowany w oparciu o projekt ,,ADELA", na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z 10.02.2007r. Powierzchnia użytkowa wynosi 164,41 m kw. Budynek posiada następujące instalacje: wodociągową z sieci komunalnej, kanalizacyjną do zbiornika ścieków, elektryczną 230/400 V, c.o. z kominka z płaszczem wodnym, ciepłej wody z termy, telefoniczną, gazową- wykonane przyłącze. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej a budynek wykorzystywany jest na cele mieszkalne.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość została oszacowana przez biegłych sądowych na kwotę : 402.000,00 zł. Cena wywołania w I terminie licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 301.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy  oszacowania, tj. 40.200,00 zł  najdalej do dnia 10 października 2015r. na rachunek bankowy  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszuli Perdjan, ul.Orylska 3A  w PKO BP SA O/Ciechanów  numer  25 10201592 0000 2602 0054 1367  z dopiskiem "wadium"  lub gotówką w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację do dnia  14 października 2015r. 

Licytant wpłacający rękojmię zobowiązany jest najdalej do dnia 14 października 2015r. godz:15.00  zgłosić swój udział w licytacji osobiście w kancelarii, pisemnie lub faxem (nr 23-672-59-36)   poprzez wskazanie swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu, numeru rachunku  bankowego, na które należy zwrócić wadium  oraz potwierdzenia dokonania wpłaty rękojmi".

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszula Perdjan (tel. 23/672-59-36) Kancelaria Komornicza w Ciechanowie ul.Orylska 3A

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/234650

Numer oferty: L/88/N/07/15
Region: mazowieckie
Cena: 301.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka