Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Zastępca Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Trzebnicy Marcina Niemczyk Asesor Komorniczy Justyna Kopeć zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 8 listopada 2013 r. o godz.: 13:00, w sali nr 12 budynku Sadu Rejonowego w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z/s w Miliczu, przy ul. J. Piłsudskiego 10, 56-300 Milicz, odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Czatkowice, przy ul. Łąkowej. Dla nieruchomości założono księgę wieczysta – w Vlll Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedziba w Miliczu. Nieruchomość stanowi własność dłużników: 

Nieruchomość oszacowana jest na łączna kwotę: 344.694,00 zł. Cena wywołania całości nieruchomości w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartość: oszacowania, tj,: 258.520,50 zł. Łączna wartość rękojmi (wadium): 34.469,40 zł. 

Przetarg obejmuje sprzedaż nieruchomości, na którą składają się działki:

Lp.        Nr        dz. pow. w ha     cena oszacowanie

1          332/3   0,02 ha             238,00 zł

2          328       0,90 ha             10.702,00 zł

3          203       2,04 ha             24.257,00 zł

4          4          0,70 ha             309.497,00 zł 

Opis przedmiotowej nieruchomości:  Działka gruntu nr 332/3 0 pow. 0,02 ha. Działka gruntu nr 328 o pow. 0,90 ha. 

Działki gruntu nr 332/3 oraz 328 stanowią tereny kompleksów gruntów o wysokiej bonitacji, wyłączone spod zabudowy. Działka gruntu nr 203 o pow. 2,04 ha oznaczona jako grunty orne klasy V. Działka gruntu nr 4 pow. 0,70 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem stodoły oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Pozostała część dziatki o pow. 0,51 ha oznaczona jest jako pastwiska trwałe IV klasy. 

Budynek mieszkalny jest budynkiem jednokondygnacyjnym ze strychem częściowo zaadaptowanym na cele mieszkalne o łącznej pow. 142,62 m2. Budynek posiada ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne z cegły ceramicznej. Kominy z cegły ceramicznej. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blacha; strop drewniany wypełniony glina i trzcina. Okna pcv, drzwi zarówno wejściowe jak i wewnętrzne drewniane. Budynek posiada instalację: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna do własnego  zbiornika bezodpływowego. Ogrzewanie poprzez kominek. Budynek stodoły jest budynkiem jednokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, z dachem konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachówką cementową, posiadający ściany z  częściowo  drobnowymiarowych elementów budowlanych, częściowo z muru pruskiego o łącznej pow. 228,23 m2; podłoga betonowa, bramy i drzwi z blachy, okna drewniane, w jednym z pomieszczeń znajduje się kanał warsztatowy. Jeden z budynków gospodarczych posiada łączną pow. użytkową 52,61 m2. jest to budynek jednokondygnacyjny z dachem konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachówka cementową, niepodpiwniczony. Budynek wyposażony jest w instalacja: elektryczną i wodociągową. 

Drugi budynek gospodarczy o pow. 201,38 m2 wykorzystywany był jako lokal handlowo-usługowy, obecnie nic jest użytkowany. Jest to obiekt całkowicie przestropowany; poddasze stanowi typowy strych bez możliwości swobodnego dostępu. Budynek składa się z 8 pomieszczeń, wiatrołapu oraz WC. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych działek albo całości nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem sądowym, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapka dot. nieruchomości znajdują się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy z siedzibą w Miliczu (ul. Kopernika 23, 56 - 300 Milicz). 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Zastępca Komornika Sadowego przy Sadzie Rejonowym w Trzebnicy Marcina Niemczyk UL. KOPERNIKA 23, 56-300 MILICZ TEL.: 71 3840399, FAX.: 71 3831613, MAIL: MILICZ@KOMORNIK.PL

Numer oferty: L/36/N/10/13
Region: dolnośląskie
Cena: 258.520,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka