Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Mariusz Grabowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-12-2013 .r. o godz. 13.30 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul.Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22 , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

położonej: 42-200 Częstochowa, Św. Kingi , dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1.875.400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.406.550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 187.540,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto sum depozytowych Sądu Rejonowego w Częstochowie : CITI BANK HANDLOWY O/OPOLE 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.IV) przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Komornik Mariusz Grabowski Kancelaria Komornicza Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa tcl (0 34)365-66-80 e-mail: czestochowa4@icomoraik.pl

 

 

Numer oferty: L/109/N/11/13
Region: śląskie
Cena: 1.406.550,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka
Obiekt komercyjny