Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 10-04-2015 r. o godz. 11:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie odbędzie się: druga licytacja nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Częstochowa, przy ul. Hallera   posiadająca założoną Księgę Wieczystą w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

Nieruchomość   oszacowana jest na kwotę: 840.500,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 560.333,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto   Sądu   Rejonowego   w   Częstochowie:   Bank   Gospodarstwa   Krajowego   O.Warszawa   al. Jerozolimskie 7 00-955   Warszawa:     82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 84 050,00 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację(przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w tytule wpłaty sygn.sądową XVCo 3124/14. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytację dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika do wglądu w dni powszednie od godziny 08:00 do godziny 13:00.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-218 Częstochowa ul. Sowińskiego 35 (34) 324-26-56 FAX (34) 360-58-55 czestochowa.zajac@komornik.pl www.komornik-czestochowa.com.pl

 

Numer oferty: L/63/N/03/15
Region: śląskie
Cena: 560.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka