Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Gabriela Wiśniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-03-2016 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul.Matejki, 42-200 Częstochowa. 

Suma oszacowania wynosi 535 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 401 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/281061

 

Numer oferty: L/56/N/02/16
Region: śląskie
Cena: 401.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka