Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk Kancelaria Komornicza w Dębicy zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 05 luty 2013r. O godz. 10:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Dębicy, sala nr 22 odbędzie się: druga licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Dębicy, ul. Sobieskiego 2. Lokal o pow. 53,88 m2 położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, znajduje się na II piętrze budynku, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju, do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne zlokalizowane w najniższej kondygnacji budynku. Z prawem własności lokalu związany jest udział 220/10000 w nieruchomości wspólnej objętej KW. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 140.677,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie sumy oszacowania, tj. kwotę: 93.784,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci potwierdzonego przelewu bankowego na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dębicy nr: 73 1020 4405 0000 2902 0009 0761 w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. w Rzeszowie. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 do 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dębicy Michał Turczyk Kancelaria Komornicza w Dębicy Kancelaria Komornicza 39-200 DĘBICA, ul. Konarskiego 32 B teł.: 14 681-43-54, fax: 14 681-43-54, www.komornik-debica.pl, email: debica@komornik.pl konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA II O. w Rzeszowie 73 1020 4405 0000 2902 0009 0761

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/109577

Numer oferty: L/17/N/12/13
Region: podkarpackie
Cena: 93.784,67 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie