Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 10.09.2013r. o godzinie 10:00   w  budynku Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim odbędzie się druga licytacja nieruchomości budynku mieszkalnego murowanego wykończonego o powierzchni zabudowy 65,00 m2 i budynku mieszkalnego murowanego w budowie o powierzchni zabudowy 119,16 m2. Działka o powierzchni 1274 m2, ogrodzona, teren częściowo utwardzony, posiada przyłącze: elektryczne, wodociągowe oraz lokalna kanalizację i lokalną kotłownie w budynku wykończonym. Położona w miejscowości Podrudzie gm. Mińsk Mazowiecki.

Dla nieruchomości V Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 281.680,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. 187.786,67PLN. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacja po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic  

Adres kancelarii komornika: ul. Kazikowskiego 25, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 tel.: 25 7592854, FAX.: 25 7592854; mail: minsk.mazowiecki1@komornik.pl

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 187.786,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom