Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lęborku Romualda Włodarczyk-Trojan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-06-2013 o godz. 11:30 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy ul.Sienkiewicza Henryka 23, 84-300 Lębork, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny o pow. 30,22m2 składający się z pokoju, kuchni i przedpokoju. Lokal położony jest na I piętrze budynku trzykondygnacyjnego, bez strychu i niepodpiwniczonego wzniesionego w okresie przedwojennym. Wejście do lokalu jest bezpośrednio z holu klatki schodowej. Z przedpokoju jest wejście do kuchni, a z kuchni do pokoju. Przedpokój - na podłodze panele, ściany wykończone tynkiem nakrapianym tzw. barankiem; okno i parapet z tworzywa pcv. Kuchnia - oddzielona od przedpokoju przegrodą z otworem w kształcie łuku, przez który dochodzi światło dzienne; na podłodze ułożone gumoleum; ściany do wysokości 1,5m obłożone tapetą imitującą glazurę; w pomieszczeniu kuchni jest trzon kuchenny gazowy. Pokój - na podłodze ułożone panele, ściany wykończone gładzią malowaną; okno pcv. Lokal posiada instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową. Ogrzewanie - 1 piec kaflowy w pokoju. Udział związany z własnością lokalu w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku, wynosi 78/1000.

Suma oszacowania wynosi 73 404,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 936,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 340,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 69102046490000740200086207.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lęborku

Romualda Włodarczyk-Trojan

Kancelaria Komornicza, Kossaka 102, Lębork, 84-300 Lębork

tel. 598622915 / fax. 598622915

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/70191

Numer oferty:
Region: pomorskie
Cena: 48.936,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie