Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl) ogłasza, że: w dniu 24-05-2013r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie przy Al. Partyzantów 3, w sali nr 104, odbędzie się druga licytacja: lokalu mieszkalnego o pow. 49,1m2 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego pod adresem: 96-313 Jaktorów, ul. Ułanów , gm. Jaktorów, pow. grodziski, woj. mazowieckie; dla którego Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 131 392,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 87 595,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 139,20zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: nr 37 10501924 1000 0090 6542 7982 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Żyrardowie: odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie

Mariusz Bieżuński

Kancelaria Komornicza Al. Partyzantów 7, 96-300 Żyrardów

tel. 046 854-20-33 fax: (46) 854-20-32

e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl

http://mariusz-biezunski.izbalodzka.pl/

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/57282

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 87.595,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie