Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11-10-2013 roku o godz. 09.30 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku Oddział Zamiejscowy z siedzibą w Sierpcu, przy ul. Wiosny Ludów 1, w sali nr 22

odbędzie się


1. druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości – działki o numerze 431/130 o pow. 0,3936 ha,  zabudowanej budynkiem biurowym o pow. 70 mkw.,

położonej: 09-210 Drobin,

dla której Sąd Rejonowy w Płocku XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Sierpcu prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1E/00003639/3.

Suma oszacowania nieruchomości – 62.858,00 zł.

Cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi -  42.000,00 zł,

Rękojmia – 6.300,00 zł.

 

2. pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości - działka nr 425/9 o pow. 0,2703 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w trakcie budowy (stan surowy, bez dachu, podpiwniczony, pozwolenie na budowę straciło ważność),

położonej: 09-210 Drobin,

dla której Sąd Rejonowy w Płocku XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Sierpcu prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1E/00005755/6.

Suma oszacowania nieruchomości – 98.080,00 zł.

Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi – 73.600,00 zł.

Rękojmia – 9.900,00 zł.

 


Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmia powinna być uiszczona na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala nr 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730

lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: Sierpc, ul. Jana Pawła II 29A/13 do dnia 11.10.2013 r.

 

Zgodnie z przepisami art.976 $1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W/w nieruchomości można oglądać w terminie 26.09.-11.10.2013 r., a akta postępowania egzekucyjnego przeglądać w tym czasie w Sądzie Rejonowym w Płocku IX Zamiejscowy Wydział Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli te osoby przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:
Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Płocku Alicja Peda, sygn. akt KM 573/05
Adres Kancelarii Komornika: 09-200 Sierpc, ul. Jana Pawła II 29A/13 (tel. 24 275 14 23), e-mail: sierpc@komornik.pl.

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom