Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Marcin Daniel Przybyszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ełku mającego siedzibę przy ul. Małeckich 4, w sali nr 109, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” w Ełku, położonego w Ełku przy ul. Kajki 30,  o powierzchni użytkowej 47,30m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju, , dla którego Sąd Rejonowy w Ełku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 114 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ełku 25 1020 4724 0000 3402 0080 9384.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Marcin Daniel Przybyszewski Kancelaria Komornicza w Ełku 19-300 Ełk ul. Moniuszki 3 tel. (87) 732 82 00 e-mail: elk.przybyszewski@komomik.pl

Numer oferty: L/115/N/07/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 85.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie