Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 08-09-2014r. w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr  XXIII, odbędą się pierwsze licytacje nieruchomości : 

godz.11.00 działki rolnej niezabudowanej o nr geod.186/1 i pow.0,94ha  położonej: 16-060 Zabłudów, Folwarki Małe, dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 39.085,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  29 314,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.909,00zł. 

godz.11.45 działki rolnej niezabudowanej o nr geod.186/2 i pow.1,79ha  położonej: 16-060 Zabłudów, Folwarki Małe,   dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą. Suma oszacowania wynosi 72.442,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     54.332,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.244,00zł. 

godz.12.30 działki rolnej niezabudowanej o nr geod.187 i pow.0,66ha  położonej: 16-060 Zabłudów, Folwarki Małe, dla której  Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.  

Suma oszacowania wynosi 26.750,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   20.063,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.675,00 zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Podstawa: obwieszczenie: Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Agnieszka Kosacka-Bobier

Kancelaria Komornicza w Białymstoku

15-889 Białystok ul. Brukowa 28

tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90  e-mail: bialystok.kosacka-bobier@komornik.pl

www.komornik-kosacka.pl

Numer oferty: L/133/N/07/14
Region: podlaskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka