Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer (tel. (061) 4374930) ogłasza, że: dnia 17-09-2015r. o godz. 10:05  w budynku Sądu Rejonowego we Wrześni mającego siedzibę przy ul. Jana Pawła II 10 w sali nr  14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 206/3 i 211/2 o łącznej powierzchni 9.7551 ha. Działka nr 206/3 o pow.1,9688 ha jest niezabudowana, częściowa stanowią łąki i pastwiska , częściowa,  zarośnięta drzewostanem . Działka nr 211/2 o pow.7,7863 ha stanowi niezabudowaną rolę, częściowo łąki , pastwiska oraz  nieużytki. Na środku działki wydzielona jest działka nr 210 , znajduje się na niej stary cmentarz  ewangelicki ,działka objęta ochroną konserwatorską i nie ma dostępu do drogi publicznej     położonej:     62-330 Nekla, Gierłatowo.     

Suma oszacowania wynosi 470 527,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    352 895,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 47 052,70zł wpłacona na konto komornika PKO BP SA I O/Gniezno 23 1020 4115 0000 9602 0004 0204  najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji . Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość można oglądać w dniu  3.09.2015 r od godz.  10.30   do godz. 11.00

 

Podstawa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wrześni Mariusz Celmer ul. gdańska 9, 62-300 września tel. 61 4374930 fax 61 4374934 e-mail wrzesnia@komornik.pl strona www.komornik-wrzesnia.pl

Link do lokalizacji: http://www.komornik-wrzesnia.pl/licytacje/nieruchomosci/1.html

Numer oferty: L/15/N/09/15
Region: wielkopolskie
Cena: 352.895,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka