Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Tadeusz Czarnecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 października 2014r o godz. 12:00w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance mającego siedzibę przy ul. Staszica 1, odbędzie się pierwsza licytacjanieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę gruntową nr 102/2 o obszarze 0,4000ha zabudowaną wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 232,10m2 z całkowitym podpiwniczeniem o powierzchni 148,30m2 położona w Grzępach, gmina Czarnków, zapisanej w Kw Sądu Rejonowego w Trzciance Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie.

Suma oszacowania wynosi 408 400,00 zł,zaś cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 306 300,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 840,00zł.Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika Tadeusza Czarneckiego, Trzcianka ul. Chopina 10 lub wpłacić na konto: BS w Czarnkowie 88 8951 0009 5501 0836 2000 0010 do dnia 08 października 2014r do godz. 15:30.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Trzciance przy ul. Staszica 1 (sekretariat I Wydziału Cywilnego) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.)) przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Tadeusz Czarnecki Kancelaria Komornicza ul. Chopina 10 64-980 Trzcianka tel. / fax 067 2552451 e-mail: trzcianka.czamccki@komomik.plwww.komomik.rox.pl

Numer oferty: L/86/N/09/14
Region: wielkopolskie
Cena: 306.300,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka