Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-08-2016 o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Gwoźnica Górna, 38-116 Niebylec. 

Opis :nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej (wg obmiaru) 134,08 m², zagospodarowanej poprzez liczne nasadzenia wieloletnie, położonej w miejscowości Gwoźnica Górna, gmina Niebylec, powiat strzyżowski, woj. podkarpackie. W ewidencji gruntów nieruchomość gruntowa oznaczona jest jako działka o nr ew. 2400/1, o pow. 0,3100 ha – obręb 0005 Gwoźnica Górna. 

Suma oszacowania wynosi 297 774,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 198 516,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 777,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/306839

Numer oferty: L/15/N/07/15
Region: podkarpackie
Cena: 198.516,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka