Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza w Cieszynie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13.02.2015 r o godz. 9:30 w sali nr 101 Sądu Rejonowego w Cieszynie odbędzie się

D R U G A    L I C Y T A C J A 

nieruchomości położonej w miejscowości Haźlach, przy ul. Parchów  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie..

Jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu 1822/17 o powierzchni 1493 m2 oraz działki gruntu 1822/18 o powierzchni 1211 m2. Na działce znajduje się budynek mieszkalny - jest to obiekt  wolnostojący, dwukondygnacyjny - parterowy z poddaszem użytkowym, budowany w konstrukcji drewnianej, szkieletowej na fundamentach betonowych (ściany drewniane, pokryte płytami OSB, styropianem i wyprawą). Strop budynku drewniany belkowy, dach drewniany kryty blachodachówką. W budynku brak podłóg i posadzek - na parterze wylewka (podkład). Stolarka okienna pcv, drzwiowej brak, rynny  i rury spustowe pcv.  W budynku jest instalacja wodna  oraz zamontowany komin z pustaków  z wkładem ceramicznym. Budowę rozpoczęto w 2007r. Powierzchnia budynku wynosi 128,3 m2. Na działce znajduje się garaż, który jest to obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym - parterowym z poddaszem, budowany w konstrukcji drewnianej, szkieletowej na fundamentach betonowych (ściany drewniane, pokryte płytami OSB). Strop budynku drewniany belkowy, dach drewniany kryty blachodachówką). W budynku brak posadzki docelowej. Stolarka okienna pcv, brama garażowa stalowa, podnoszona, rynny i rury spustowe pcv. W budynku nie ma instalacji. Budowę rozpoczęto w 2007r.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 290.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:  193.333,33 zł. Rękojmia wynosi: 29.000,00 zł.

Przystepujacy do licytacji zobowiazany jest zlozyc w kasie Sadu Rejonowego w Cieszynie rekojmie w wysokosci 10% ceny oszacowania nieruchomosci najpózniej w dniu poprzedzajacym licytacje w gotówce. Rekojmie mozna uiscic takze na konto depozytowe sadu : Bank Gospodarstwa Krajowego nr 77113010910003908530900001.

Rękojmię można również złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika - tel. (033) 858-37-47. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz    Kancelaria Komornicza w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 1 (cieszyn3@komornik.pl) 33 858 37 47  www.komornikcieszyn.pl  FAX 33 854 75 83.

 

Numer oferty: L/6/N/01/14
Region: śląskie
Cena: 193.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka