Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Beata Kamińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-07-2016 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z siedzibą przy mjr Henryka Dobrzańskiego 7, 22-500 Hrubieszów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Górna 31, 22-500 Hrubieszów. 

Opis : spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  o łącznej powierzchni 51,70 m2 położonego w Hrubieszowie, przy ul. Górnej 31. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce .

Suma oszacowania wynosi 130 336,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 752,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 033,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/304107

 

Numer oferty: L/36/N/06/16
Region: lubelskie
Cena: 97.752,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie