Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym  w   Ilawie   Marcin   Milcarek  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-10-2013r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Ilawie Wydział Zamiejscowy w Nowym Mieście Lubawskim mającego siedzibę przy Grunwaldzka 28 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 13-324 Grodziczno, Montowo, dla której Sąd Rejonowy w Iławie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę Wieczystą. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa składająca się z 2 działek nr 207/3 i 207/4 o łącznej pow. 1,2939 ha. Działki te położone są w bezpośrednim sąsiedztwie i stanowią jedną gospodarczą całość. Działka nr 207/3 o pow. 01217 ha zabudowana jest wolnostojącym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym. Działka nr 207/4 o pow. 1,1722 ha zabudowana jest 2 budynkami gospodarczymi w zabudowie zwartej. Teren działek jest płaski. Działka nr 207/3 w całości oraz część działki 207/4 o pow. 0,1203 ha stanowi siedlisko o regularnym – prostokątnym kształcie. Pozostała część działki nr 207/4 wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem do produkcji rolnej. Klasa gruntu w 90% średnia (R IVa) a w 10% słaba (RV). Siedlisko ogrodzone częściowo od strony drogi gminnej murem z niedokończoną bramą wjazdową, z pozostałych stron płotem z siatki stalowej na metalowych słupkach. Przy budynku gospodarczym od strony drogi fundamenty ścian niedużego budynku gospodarczego znajdującego się w trakcie rozbiórki. Teren w obrębie zabudowań nieuporządkowany, bez ozdobnych nasadzeń, przy budynku mieszkalnym znajduje się niedokończony taras ziemny. Budynek mieszkalny wolnostojący - jednorodzinny - wybudowany na początku lat 70-tych XX w. na fundamentach starego przedwojennego budynku mieszkalnego. W 2003r budynek został rozbudowany. Budynek częściowo podpiwniczony - w 1/2, parterowy z poddaszem użytkowym. Na parterze pokój dzienny, jadalnia, aneks kuchenny, sypialnia, łazienka, hol i klatka schodowa. Na poddaszu znajdują się 2 pokoje i hol. Pow. użytkowa 171,04 m2, fundamenty i ściany piwnic z kamienia naturalnego wzmocnione betonem, ściany nad ziemia wylewane w szczelnym szalunku z mieszanki cementowo żużlowej, stropy nad piwnicą i parterem typu Klaina, strop nad parterem wzmocniony dodatkowo belkami drewnianymi, dach drewniany kryty papą, ocieplony wełną mineralną z podsufitką z płyt laminowanych. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem i wykończone tynkiem cienkowarstwowym. Stolarka okienna PCV, drzwiowa drewniana, płytowa. Podłogi i posadzki na parterze z terakoty, na piętrze płyty laminowane i paździerzowe. Tynki cementowo-wapienne, tradycyjne, bez gładzi gipsowych, malowane farbami emulsyjnymi. W łazience i kuchni glazura. Sufity częściowo dekorowane płytkami styropianowymi - w pokoju dziennym płytki częściowo odpadły. Stan techniczny średni. Instalacje: elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych, wodociągowa, kanalizacja sanitarna i c.o. Budynki gospodarcze wybudowane na początku lat 70-tych XX w w zabudowie zwartej. Mniejszy budynek gospodarczy spełnia funkcję typowo gospodarczą zaś większy pełnił funkcję stodoły zaś obecnie jest tam garaż. Budynki niepodpiwniczone, murowane, parterowe z niskim poddaszem wykorzystywanym na cele składowe. Pow. użytkowa stodoły 136,50m2 a budynku gospodarczego 48,75m2. Fundamenty betonowe, ściany nad ziemia z pustaka żużlowego, nieotynkowane, strop żelbetowy, dachy drewniane dwuspadowe pokryte eternitem na łatach. Posadzki betonowe, wrota drewniane. Stolarka drewniana. Stan techniczny dostateczny a standard wykończenia podstawowy. Instalacje: elekt. oświetleniowa i gniazd wtykowych. 

Suma   oszacowania   wynosi   357 000,00 zł,  zaś  cena  wywołania  jest  równa  2/3  sumy oszacowani, wynosi 238 000,00 zł. licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. Centrum w Iławie 85 10203583 0000 38020011 2938.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Marcin Milcarek Kancelaria Komornicza Daszyńskiego 5, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 564742249 e-mail: nowe.miasto@komornik.plwww.nowemiastolubawskie.komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/67/N/09/13
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 238.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka