Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-07-2015 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się druga licytacja położonej przy ISTEBNA, 43-470 Istebna, dla której Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu nr 6745 o powierzchni 200 m2. Dojazd do nieruchomości jest dobry i odbywa się bezpośrednio z drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada kształt trapezu i charakteryzuje się spadkiem w kierunku południowym. Na działce posadowiony jest budynek mieszkalny w taki sposób  iż granice działki od strony południowej i zachodniej przebiegają zgodnie z obrysem ścian zewnętrznych posadowionego na działce budynku, zaś od strony północnej i wschodniej granice działki znajdują się w nieznacznej odległości od ścian zewnętrznych budynku. Tak  więc przy budynku z uwagi na niewielką powierzchnię działki nie zagospodarowano ogrodu. Nieruchomość uzbrojona w sieci: energetyczną, gaz - brak, nieczystości odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego, woda doprowadzona jest ze studni, znajdującej się w piwnicy budynku. Teren działki nie jest ogrodzony. Budynek mieszkalny jest budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym, podpiwniczony z poddaszem częściowo użytkowym oraz wyższym poziomem poddasza na którym znajduje się strych. Budynek w poziomie piwnic murowany z kamienia oraz w pozostałej części o konstrukcji drewnianej, którego budowę zakończono w roku 1950. Dom został podzielony na dwa niezależne mieszkania - z wejściem od strony północnej budynku - zajmowane przez dłużnika oraz z wejściem od jego południowej strony, zajmowane przez inne osoby Część domu stanowiaca własność dłużnika składa się z piwnicy znajduje się tam - przedpokój, kotłownia i pomieszczenie gospodarcze, w którym znajduje się studnia. Wejście do mieszkania odbywa się do wiatrołapu z poziomu terenu. Na parterze budynku położony jest wiatrołap, niewielki schowek, przedpokój, pokój, kuchnia i łazienka, wejście na poddasze poprzez zamkniętą klatkę schodową. Na poddaszu znajduje się przedpokój, dwa pokoje oraz dwa niezagospodarowane i nieurządzone pomieszczenia poddasza, ponadto z jednego z tych pomieszczeń schodami drabiniastymi jest wejście na położony na kolejnym poziomie poddasza strych. Dom niezamieszkały. Udział stanowiący przedmiot licytacji stanowi odrębne niezamieszkałe mieszkanie stanowiące własność dłużnika.

Suma oszacowania wynosi 95 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto nr

45 1050 1083 1000 0090 6668 0258 ING Bank Śląski S.A.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Tomasz Lesiewicz

Kancelaria Komornicza, Mennicza 1, Cieszyn, 43-400 Cieszyn

tel. 33 853 6001 / fax. 33 854 7583

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/226743

 

http://otodom.pl/udzial-32-64-stanowiacy-odrebny-lokal-mieszka-id38392430.html

 

 

Numer oferty: L/134/N/06/15
Region: śląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka